Vanuit 't hart van het dorp met
jouw rugzak vol vaardigheden en
vertrouwen de toekomst tegemoet

WELKOM BIJ De Wegwijzer

De Wegwijzer is een kleine, gezellige kinderopvang locatie en basisschool in de dorpskern van Lepelstraat. In een veilige omgeving en met veel persoonlijke aandacht halen we het beste uit elk kind. Wij vinden openheid en respect belangrijk en willen een leer- en leefomgeving bieden waar leren en plezier hand in hand gaan. We maken bewuste keuzes in ons leerstofaanbod en geven ieder kind een stukje verantwoordelijkheid. Zo vullen we hun rugzak met kennis, vaardigheden en begrip om zelfverzekerd de toekomst in te gaan.

Op De Wegwijzer zijn kinderen van alle overtuigingen welkom. Vanuit onze Katholieke grondslag begeleiden en  ondersteunen we onze kinderen bij het verkennen en bewustmaken van hun wereld. Met verhalen uit verschillende tradities en eigentijdse bronnen willen we hen inspireren, verbinden, aan het denken zetten en uitdagen tot het maken van eigen keuzes voor hun handelen. De Wegwijzer, dat zijn wij samen: kinderen, ons team, ouders en het dorp.

Waarom kiezen voor ons?

  • De Wegwijzer is van oudsher de dorpsschool. We zijn een stukje identiteit van het dorp en voelen ons daarmee verbonden.
  • We zijn een kleinschalige kinderopvang locatie en school met kleine groepen, een locatie met een gezellige sfeer, persoonlijke aandacht en betrokken leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
  • Onze locatie biedt, indien nodig, zogeheten hybride onderwijs. Dat is een mix van fysiek en online onderwijs. Elke leerling krijgt een device (laptop) van school.
  • De Wegwijzer is een Vreedzame locatie. Kinderen leren met elkaar en van elkaar; ze leren oog en oor te hebben voor zichzelf en anderen. Op die manier ontwikkelen ze hun sociale bagage.
  • Gezondheid en milieu vinden we belangrijk. Op twee vaste dagen per week nemen alle kinderen fruit of groente mee en drinken ze in de pauze water. We adviseren hervulbare bekers of bidons in plaats van wegwerpflesjes water!

De Wegwijzer basisonderwijs

De Wegwijzer is een kleine, maar fijne kinderopvang locatie en basisschool waar hard gewerkt wordt en plezier wordt gemaakt. Goed tot leren kunnen komen en je goed voelen, vinden we bij elkaar horen. Onze kernwaarden zijn: veilig, open, ontdekkend en ambitieus. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind. Door de wereld van buiten de locatie in te halen en door er zelf regelmatig op uit te gaan, maken we de verbinding tussen theorie en praktijk, tussen de school, kinderopvang en de wereld. Zo wordt het leren betekenisvol.

Kinderopvang

Per 1 juli 2024 biedt LPS De Wegwijzer naast basisonderwijs ook kinderopvang aan in de vorm van buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagopvang van 0-4 jaar met peuteropvangarrangement. Het peuteropvangarrangement start na de vakantie op 19 augustus 2024. We zijn een gezonde kinderopvang in een groene omgeving waar kinderen kunnen spelen op het schoolplein en in de binnentuin. We werken met het programma Uk & Puk en bieden een VE-programma aan. Daarnaast is er een doorlopende leerlijn met de basisschool van 0-13 jaar.

Continurooster

Op De Wegwijzer hanteren we alle dagen van de week een continurooster. De kinderen brengen hun eigen lunch mee naar school en lunchen samen met hun eigen groepsleerkracht. Daarna mogen ze nog even lekker buiten spelen!