Vanuit 't hart van het dorp met
jouw rugzak vol vaardigheden en
vertrouwen de toekomst tegemoet

WELKOM BIJ De Wegwijzer

Basisschool De Wegwijzer is een kleine, gezellige school in de dorpskern van Lepelstraat. In een veilige omgeving en met veel persoonlijke aandacht halen we het beste uit elk kind. Wij vinden openheid en respect belangrijk en willen een leer- en leefomgeving bieden waar leren en plezier hand in hand gaan. We maken bewuste keuzes in ons leerstofaanbod en geven ieder kind een stukje verantwoordelijkheid. Zo vullen we hun rugzak met kennis, vaardigheden en begrip om zelfverzekerd de toekomst in te gaan.

Op De Wegwijzer zijn kinderen van alle overtuigingen welkom. Vanuit onze Katholieke grondslag begeleiden en  ondersteunen we onze kinderen bij het verkennen en bewustmaken van hun wereld. Met verhalen uit verschillende tradities en eigentijdse bronnen willen we hen inspireren, verbinden, aan het denken zetten en uitdagen tot het maken van eigen keuzes voor hun handelen. De Wegwijzer, dat zijn wij samen: kinderen, ons team, ouders en het dorp.

Waarom kiezen voor ons?

  • De Wegwijzer is van oudsher de dorpsschool. We zijn een stukje identiteit van het dorp en voelen ons daarmee verbonden.
  • We zijn een kleinschalige school met kleine groepen, een school met een gezellige sfeer, persoonlijke aandacht en betrokken leerkrachten.
  • Onze school biedt, indien nodig, zogeheten hybride onderwijs. Dat is een mix van fysiek en online onderwijs. Elke leerling krijgt een device (laptop) van school.
  • De Wegwijzer is een Vreedzame school. Kinderen leren met elkaar en van elkaar; ze leren oog en oor te hebben voor zichzelf en anderen. Op die manier ontwikkelen ze hun sociale bagage.
  • Gezondheid en milieu vinden we belangrijk. Op twee vaste dagen per week nemen alle kinderen fruit of groente mee en drinken ze in de pauze water. We adviseren hervulbare bekers of bidons in plaats van wegwerpflesjes water!

De Wegwijzer basisonderwijs

Basisschool De Wegwijzer is een kleine, maar fijne school waar hard gewerkt wordt en plezier wordt gemaakt. Goed tot leren kunnen komen en je goed voelen, vinden we bij elkaar horen. Onze kernwaarden zijn: veilig, open, ontdekkend en ambitieus. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind. Door de wereld van buiten de school in te halen en door er zelf regelmatig op uit te gaan, maken we de verbinding tussen theorie en praktijk, tussen de school en de wereld. Zo wordt het leren betekenisvol.

Kinderopvang

Zowel peuteropvang als voor- en naschoolse opvang (BSO) wordt aangeboden door kinderopvang Newkids. De peuteropvang en de BSO bevinden zich in het schoolgebouw van basisschool De Wegwijzer. De Wegwijzer en Newkids werken al een lange tijd samen. Bovendien kunnen kinderen in een vertrouwde omgeving spelen en leren.

Continurooster

Op De Wegwijzer hanteren we alle dagen van de week een continurooster. De kinderen brengen hun eigen lunch mee naar school en lunchen samen met hun eigen groepsleerkracht. Daarna mogen ze nog even lekker buiten spelen!