Kinderopvang
De Wegwijzer

Nieuw! Kinderopvang bij LPS De Wegwijzer

Per 1 juli 2024 biedt LPS De Wegwijzer naast basisonderwijs ook kinderopvang aan in de vorm van buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagopvang van 0-4 jaar met peuteropvangarrangement. Het peuteropvangarrangement start na de vakantie op 19 augustus 2024.

Profiteer van voordelig starttarief

Van 1 juli 2024 t/m 1 april 2025 hanteren we een voordelig starttarief, omdat we een nieuwe locatie openen. De starttarieven zijn € 9,- per uur voor vaste dagdelen en € 10,15 per uur voor flexibele dagdelen. Na 1 april 2025 worden de standaardtarieven van LPS gehanteerd.

Doorgaande ontwikkellijn

Kindcentrum De Wegwijzer biedt kinderopvang met een doorgaande lijn van zorg en educatie van kinderen van 0 tot 13 jaar. Zo kunnen peuters alvast wennen in de kleuterklassen, werken we intensief samen aan dezelfde thema's en doen we mee aan afsluitende activiteiten van het thema binnen deze school. Van knuffelbare baby's tot nieuwsgierige peuters en energieke schoolgaande kinderen tot 13 jaar oud. Onze IKC De Wegwijzer wordt het tweede thuis voor uw kind!

Kinderopvang 0-4 jaar

We zijn een gezonde kinderopvang in een groene omgeving waar kinderen kunnen spelen op het schoolplein en in de binnentuin. Om aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van ieder kind werken we kindvolgend. Dat betekent dat we kijken naar de behoefte en eigenheid van uw kind. Als het nodig is, bieden we een VE-programma aan. Uw kind volgt dan een progamma voor voorschoolse educatie, wat spelenderwijs de ontwikkeling stimuleert.

Daarnaast werken we met het totaalprogramma Uk & Puk. Aan de hand van thema's komen elke dag spelenderwijs verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. Dit doen we door voor te lezen, te zingen, creatieve activiteiten te ondernemen en beweegspelletjes. We starten met het werken in verticale groepen. Dat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden van 0 tot 4 jaar bij elkaar zitten. Uw kind groeit daardoor op met kinderen van verschillende leeftijden. De kinderen van 2 t/m 4 jaar krijgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op hun leeftijd afgestemde activiteiten aangeboden.

Peuteropvangarrangement

Vanaf 19 augustus a.s. bieden we opvang aan voor peuters van 2 t/m 4 jaar. Hier kunnen peuters met hun eigen leeftijdsgenootjes deelnemen aan het dag/ochtendprogramma waarin we met het programma Uk & Puk werken en activiteiten aanbieden. Daarbij krijgen ze de ruimte om binnen en buiten te spelen en te bewegen in onze gymzaal.

Uw peuter kan op vier dagdelen van 08:30-12:30 (inloop om 08:15) bij ons terecht. De kinderen eten dan ook gezellig met ons een boterham mee tussen de middag.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO (voor- en naschoolse opvang) van De Wegwijzer is in hetzelfde gebouw gevestigd als de school en is vanaf 1 juli a.s. van maandag t/m vrijdag geopend. Op de BSO werken we met een divers en uitgebreid activiteitenaanbod. Zo hebben wij grote buitenspeelplaatsen met klim- en klautertoestellen en ruimte om (bal)spellen te doen. In de binnenruimtes zijn verschillende speelhoeken ingericht waar de kinderen kunnen spelen en hoeken waar de kinderen kunnen relaxen. Ook hebben we verschillende spellen en knutselmaterialen om mee aan de slag te gaan.

Pijlers LPS Kinderopvang

LPS Kinderopvang gaat uit van vier pijlers die op elke kinderopvanglocatie van LPS gelden.

  1. Leren wie je bent
  2. We doen het samen
  3. Ruimte om te groeien
  4. Gezond & gelukkig

Klik hier om meer te lezen over de pijlers LPS Kinderopvang.