De Wegwijzer:
rk basisonderwijs
in Lepelstraat

Samen leren, lachen en spelen

Op De Wegwijzer vinden we samen lachen, werken en spelen net zo belangrijk als goede leerresultaten. We geven kinderen de bouwstenen om te zijn wie ze zijn, in een sfeer waarin iedereen zich fijn en welkom voelt. Door die basis, een veilig en positief pedagogisch klimaat, kunnen kinderen groeien. Het traject De Vreedzame School helpt ons hierbij. Naast deze pijler hebben we nog twee andere pijlers: Kansrijke combinatiegroepen en Leren Zichtbaar Maken.

De vreedzame school

De Wegwijzer is een Vreedzame School. De pedagogische visie van de Vreedzame school sluit aan bij onze visie: kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt. We leren hen daar een bijdrage aan te leveren door oog en oor te hebben voor zichzelf en anderen. De kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. De klas en de school vormen een veilige oefenplaats.

Leren zichtbaar maken

Kinderen weten vaak heel goed wat zij kunnen. Wij vinden het belangrijk dat ze ook weten wat ze (nog) niet kunnen. Dat kan leerstof zijn, maar bijvoorbeeld ook gedrag in een bepaalde situatie. Leerresultaten kunnen optimaal worden als het leren zichtbaar wordt gemaakt en daarom maken we op De Wegwijzer leren visueel. Dat betekent ook dat we positieve verwachtingen uitspreken en we uw kind stimuleren om vertrouwen te hebben in eigen kunnen.

Leren zichtbaar maken is ook afstemmen van ons onderwijs op de leerbehoefte van uw kind om optimale groei te stimuleren. Dit doen we door te werken met doelen en succescriteria. Zo bevorderen we het bewustzijn van het leren, zodat uw kind -samen met de leerkracht- regie krijgt over het eigen leerproces. De leraar regisseert dit proces en blijft natuurlijk altijd eindverantwoordelijk.

Kansrijke combinatiegroepen

Op onze school werken we met combinatiegroepen. Door jaargroepen en vakken te verbinden willen we de effectieve instructietijd in de groepen verhogen. Deze aanpak heet Kansrijk Combineren. Vormen van zelfstandig- en coöperatief werken zijn hierbij belangrijke onderdelen. Hierdoor is de leertijd van ieder kind groter en creëren we een rustige, effectieve leeromgeving.

Talentmiddagen

Iedere middag na de lunchpauze mogen de kinderen aan de slag rondom thema’s. De onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) volgen daarbij een eigen programma. Per bouw werken de groepen samen aan een thema zoals wereldoriëntatie, lezen, burgerschap, techniek, tekenen, handvaardigheid, de 21e-eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling.

Voorzieningen en partners

Leestijd is kwaliteitstijd! Om alle kinderen de kans te geven om met mooie boeken in aanraking te komen hebben we de Bibliotheek op School (boS). Alle kinderen gaan hier regelmatig, onder schooltijd, boeken halen om te lezen in de klas maar ook voor thuis. Iedere week komt een leesconsulent van bibliotheek Het Markiezaat om de leerkrachten te ondersteunen rondom ons leesonderwijs.

Voor ons kunst- en cultuuraanbod maken we gebruik van de professionals van het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom. Zij verzorgen regelmatig een les op school over bijvoorbeeld beeldende kunst, dans, muziek of drama.
Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van een vakleerkracht. Mitch Bootcamp verzorgt voor ons de bewegingslessen in de sporthal naast de school.

Vanuit onze identiteit besteden we aandacht aan de voorbereidingen van de eerste Heilige Communie, de kerstviering, de paasviering enz. We hebben daarvoor nauw contact met de Sint Christoffel parochie.

Samenwerking en ondersteuning

Wanneer er meer nodig is dan de expertise van de leerkracht, schakelen wij de hulp in van externe professionals. Dit kan bijvoorbeeld een gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband De Brabantse Wal zijn, een jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD of een ambulant begeleider vanuit Auris.